Bild på Solrosens förskola.

Solrosens förskola

Förskolan ligger centralt i Skövde med närhet till naturen.

Förskolan omges av en rymlig gård där barnen kan utveckla sin motorik. Förskolan har bra och rymliga lokaler som ger utrymme för lek och lärande. Förskolan har fem avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år.

Personalen arbetar utifrån ett gemensamt tema som utgår från barnens behov och intressen. Varje avdelning arbetar med detta på ett varierande sätt. De utgår från varje barns individuella behov och det är viktigt för dem med en god omsorg.

Förskolan arbetar med att utmana barnen till att utveckla sin lust och nyfikenhet att leka och lära. Leken genomsyrar all verksamhet på Solrosen. I leken utvecklas barnen bland annat språkligt, motoriskt och socialt, tillsammans och enskilt.

Varmt välkommen att besöka Solrosens förskola!