Bild på Tidans förskola.

Tidans förskola

Den nybyggda förskolan ligger norr om Skövde i samhället Tidan.

Trygghet och omsorg utgör grunden för barns lärande. I en miljö som stimulerar till lek vill vi ge ditt barn möjligheter att utveckla sin lust att undersöka och utforska.

Organisation

Tidans förskola ligger alldeles bredvid Tidanskolan. På förskolan finns det fyra avdelningar med ett gemensamt torg och matsal där barnen kan mötas i lek och samvaro. Avdelningarna heter Grön, Gul, Röd och Blå och där de yngsta barnen går på Grön. Barnen flyttar sedan efter ålder och utveckling till de blir äldst på förskolan och går då på Blå avdelning.

Utanför de fina lokalerna finns en fantastisk gård som lockar till lek och utforskning.

Verksamhet

Leken är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Leken ger ditt barn kunskap, erfarenheter och stimulerar fantasin. Ditt barn får också vara med på planerade aktiviteter såsom samlingar med olika teman, språklekar, musik, färg och form, gymnastik, utelek och andra aktiviteter.

Närheten till Tidanbadet innebär att vi har möjlighet till bad på sommaren. I juni månad brukar det anordnas simskola, där de äldsta förskolebarnen ges möjlighet att vara med.

I Tidan finns ett bibliotek som är öppet två dagar i veckan. Det ger förskolan och ditt barn möjligheter till boklån och extra sagostunder.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha ett gott samarbete med alla föräldrar, så att ni och era barn ska känna sig riktigt trygga hos oss. Det sker genom inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten, drop-in-fika och framför allt genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning.