Bild på Värings förskola.

Värings förskola

Förskolan ligger norr om Skövde i det lilla samhället Väring.

Vår förskola består av fyra avdelningar.

Organisation

Värings förskola är centralt belägen i samhället. På Värings förskola finns fyra avdelningar. Avdelningarna heter Myran, Larven, Spindeln och Loppan. På Myran går de yngsta barnen som är mellan ett och två år. Larven är en mellanavdelning där barnen är mellan två och tre år. På Spindeln och Loppan går de äldsta barnen. Totalt är det runt 70 barn inskrivna på förskolan.

Verksamhet

På Värings förskola ses leken som en grundpelare där barnen får chans att upptäcka allt som livet har att erbjuda. Vi som arbetar på förskolan strävar efter att ditt barn får en trygg och trivsam vistelse här, och att vi väcker en nyfikenhet och lust att lära. Vid planerade aktiviteter såsom samlingar, läggs stor vikt vid barnets språkliga och matematiska utveckling.  

På  förskolan vill vi att alla ska trivas och utvecklas till sitt bästa. Vi har valt några värdeord som representerar det som vi anser viktiga i den vardagliga verksamheten: Trygghet, nyfikenhet och glädje.

Trygghet

Omvärlden är en stressig miljö därför försöker vi på Värings förskola att skapa en så lugn och rogivande plats att utvecklas på. Vi vill att barnen ska känna trygghet i att de får vara dem de är. Vi vill hjälpa barnens att öka sin självkänsla genom att fokusera och vad de kan och lär sig.

Nyfikenhet

Barnets nyfikenhet är vår främsta drivkraft som vi pedagoger tar tillvara och uppmuntrar. Vi vill öka barnets nyfikenhet genom att stimulera barnen under leken, i vardagssituationer och i planerade aktiviteter.

Glädje

Vi på Värings förskola vill att alla barn och föräldrar ska känna lust och glädje att komma hit. För oss är det viktigt att alla får vara med, få ett positivt bemötande samt ha ett positivt samarbete med föräldrar. Vi tycker att det är viktigt att barn och föräldrar känner sig välkomna varje dag.