Bild på Bissgårdens förskola.

Bissgårdens förskola

En nybyggd förskola som ligger vid Orkanvallen i Skultorp med närhet till naturen.

Bissgårdens förskola är nybyggd och startade upp sin verksamhet hösten 2016.

Förskolans mål

  • En förskola som värnar om en god värdegrund.
  • En förskola där barnen får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Får möjlighet att prova olika material och prova olika sätt att lösa utmaningar.
  • En förskola där barnen får möjlighet att pröva och utveckla sina olika förmågor.
  • En förskola där personalen känner en samhörighet med varandra och med alla barn. Alla barn är allas barn.
  • En förskola som har en öppen dialog och samverkan med människor runt omkring.

Förskolans barnsyn

Personalen på förskolan har tilltro till barnens förmåga att tänka själva och lösa problem i olika åldrar. Detta syns genom att de låter barnen pröva själva, låter dem upptäcka och utforska. De lyssnar på barnen och är lyhörda inför deras tankar, lek och intressen. De skapar utmaningar i miljön och i verksamheten.

Personalen ser arbetet som ett tillfälle att skapa glädje av att utvecklas tillsammans barn och vuxna. De lyckas och misslyckas och lär av sina erfarenheter. De arbetar också som medforskare tillsammans med barnen, lyssnar och respekterar barnens tankar och undringar och reflekterar tillsammans med barnen.