Bild på Vargkulans förskola.

Vargkulans förskola

Förskolan ligger utanför Skövde i den lilla byn Varola.

Förskolan består av en avdelning med barn från 1-5 år.

Arbetssätt

Verksamheten inriktas på språklig och matematisk medvetenhet i olika grupper, där man strävar efter att möta barnen individanpassat.

En dag på Vargkulan

  • Förskolan öppnar kl. 06.00.
  • Frukost serveras kl. 07.45.
  • Kl. 11.30 serveras lunch och därefter följer en lugn timma med avslappnande verksamhet. De barn som sover ligger i sina vagnar ute.
  • Mellanmål serveras kl. 14.30.
  • Förskolan stänger kl. 17.30.