Bild på bok och händer.

Kommunal grundsärskola

Från och med 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola.

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en god grund för fortsatta studier och för att i aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Undervisningen ska vara flexibel för att varje elev utirfrån sina förutsättningar sak utvecklas så långt som möjligt mot läroplanens mål.

Utbildningen i grundsärskolan ska främja social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra kunna ta till sig, fördjupa och använda kunskaper.
 
I Skövde finns grundsärskolan på:
  • Billingskolan
  • Lundenskolan
  • Rydskolan
  • Vasaskolan
Elever mottagna i grundsärskolan kan få sin undervisning i en grundskoleklass på andra skolor i kommunen (integrerade elever).
 
För mer information om grundsärskolan se rubrik i huvudmenyn.