Bild på en skolklass som sitter i en ring på golvet i sitt klassrum.

Vi jobbar för att frånvaro ska bli närvaro i skolan

 

"En skola för alla" kallas projektet som Skövde kommun driver med intentionen att öka kunskapen hos sin skolpersonal kring elever med frånvaro för att på sikt kunna öka närvaron. Projektet är ett samarbete mellan Skövde kommun och Skola24. Skola24 har ett frånvarosystem som ger stöd för att se eleverna i tid och ta fram underlag.

Agera tidigt

Att en elev inte närvarar i skolan kan bero på ett stort antal orsaker. Nationella utredningar och rapporter pekar på att agera i god tid är en av de största friskfaktorerna för att vända en spiral där ströfrånvaron kan leda till problematisk frånvaro på sikt.

Ett år av utanförskap kostar, förutom lidande och utsatthet för eleven själv, samhället cirka en halv miljon kronor per drabbad elev. Att uppmärksamma elever och agera i tid med rätt insatser är skolans skyldighet. De senaste åren har skollagen även förtydligats vad gäller skolans uppdrag kring elever som har en upprepad eller längre frånvaro. Därför arbetar vi för att hitta strategier för hur det främjande och förebyggande arbetet kan ske mer systematiskt så att vi agerar så tidigt som möjligt kring elever med frånvaro.

Om projektet "En skola för alla"

"En skola för alla" kommer att pågå under läsåret 2019/2020 och därefter utvärderas vilka insatser som har gett positiv effekt för skolnärvaron. Projektet finansieras av det Svenska ESF-rådet som finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Se filmen från när Skola24 var på plats hos oss under en inspirationsdag hösten 2019.