Bild på landskap.

Miljö och klimat

Så här fungerar miljöarbetet inom Måltidsavdelningen.

Måltidsavdelningen arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor inom sin verksamhet. Klimatfrågan är komplex när det gäller offentliga måltider. Måltidsavdelningen arbetar med den utmaningen på många sätt.

Minska svinnet

Måltidsavdelningen...

...verkar aktivt för att både tallriks- och kökssvinnet ska minska.

...ser till att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.

Minska på köttkonsumtionen

Måltidsavdelningen...

...serverar vegetariskt alternativ på skolor med tillagningskök.

...låter sin måltidspersonal arbeta aktivt för att öka medvetenheten hos matgästerna kring klimatsmart mat.

Ekologiska råvaror

Måltidsavdelningen...

...har som mål att uppfylla kommunens mål med minst 20 % ekologiskt, gärna mer.

Närproducerat - svenskt

Kommunen har som mål att öka andelen svenska livsmedel.

Måltidsavdelningen...

... ser till att ställa rätt krav i upphandlingar så att svenska råvaror gynnas så långt det är möjligt. En stor del av livsmedeln finns inte att få med svenskt ursprung. Cirka 25 % finns inte svenska alternativ till, till exempel ris, bananer och kaffe.