Bild på elever och lärare i klassrum. Foto: Jesper Anhede

Dags att välja skola inför åk 7

Skolvalet till årskurs 7 är öppet 1-31 januari.

Elever som ska börja årskurs 7 måste göra ett aktivt val av skola. 

Hur väljer man skola?

Som vårdnadshavare väljer du skola för ditt barn via e-tjänsten för förskola och skola, se under "Länkar". Där behöver du göra ett aktivt val till de skolor du önskar att barnet ska gå på. Har ni gemensam vårdnad för ert barn måste ni båda logga in i e-tjänsten för att välja skola. 

Om du väljer en friskola i första hand måste du välja skolan i e-tjänsten för förskola och skola. Själva ansökan till friskolan gör du direkt till friskolan. Tackar du ja till friskolan måste du också meddela detta till Kontaktcenter (se under "Kontakta oss"). 

E-tjänsten är öppen 1-31 januari 

Om man inte gör ett aktivt val senast 31 januari placeras barnet på den skola där det finns platser kvar, efter att de som gjort ett aktivt val har placerats. 

Observera att det inte kommer att göras någon påminnelse gällande skolvalet.

Du som inte har tillgång till internet eller möjlighet att skaffa e-legitimation kontaktar Kontaktcenter. 

Läs mer om skolvalet på sidan Välja skola inför åk 7 (se under "Länkar"). Där finns också information översatt till engelska och arabiska.

Välkommen till årskurs 7!