Efterlängtad ombyggnad av Norrmalmskolan har börjat – får tillagningskök och multisportarena

Vecka 8 startade en omfattande ombyggnad av Norrmalmskolan. Den innebär bland annat att det befintliga mottagningskök byggs ut till ett tillagningskök, skolmaten kommer därmed att kunna lagas på plats. Även skolgården kommer utvecklas och får en ny multisportarena där eleverna kan utöva flera olika bollsporter och aktiviteter på en och samma yta.

Ombyggnationen pågår från vecka 8 till januari 2024 och innefattar dräneringsarbete, utbyggnad av befintligt kök samt byggandet av en multisportarena. Det nya köket och matsalen tas i bruk när vårterminen 2024 startar.

Under byggtiden kommer trafiken runt skolan att påverkas. Lagläsaregatan kommer vara enkelriktad och det går inte att hämta och lämna barn på Vallevägen. All inpassering till skolan kommer att ske från Lagläsargatan.

Karta över byggets påverkan på trafiken.