Elever kan nu öva i simulatorer

Den tekniska utvecklingen av körsimulatorer har nått den kvalitet i att efterlikna verkligheten, att det är möjligt att delvis ersätta traditionell körundervisning inom gymnasieskolan.

Yrkeslärarna på Fordon transport och Bygg- och anläggningsprogrammet, Gymnasium Skövde, vill använda ny teknik i undervisning för maskin-, fordons- och lastbilsförare. Inom ramen för Skövde kommuns Handlingsplan 22 har verksamheten beviljats medel för inköp av för 8 körsimulatorer.

Syftet med investeringen är att bland annat att:

  • Organisera undervisningen mer effektivt
  • Öka tillgänglighet till befintliga fordon med färre reparationer
  • Minska kostnader för reparationer och däckbyten
  • Minska kostnaderna för diesel
  • Minskat fordonsslitage
  • Bättre och säkrare arbetsmiljö

 

Målsättningen med projektet är att:

  • Öka kvaliteten i undervisningen genom ökad tillgänglighet till praktiska övningar för eleverna
  • Möjlighet att i en framtid ta emot fler elever
  • Minska miljöpåverkan

 

Är det bara att dra igång och låta eleverna köra?

Förutom att lära sig hur simulatorerna rent praktiskt fungerar, måste lärarlaget planera sin undervisning på ett nytt sätt där didaktiken bottnar i förutsättningarna för en simaulatorstödd undervisning så att den ger de effekter som eftersträvas. Lärarna måste hitta ett nytt sätt att utforma sin undervisning för att säkerställa undervisningens kvalitet.

En team på Göteborgs Universitet har studerat användning av simulatorer i utbildningssammanhang och publicerat sina slutsatser i artikeln Digitala körsimulatorer i yrkesutbildning: Utmaningar och möjligheter (Susanne Gustavsson, Giulia Messina Dahlberg & Ingrid Berglund): Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2020. De har bl. a samarbetat med Natur-bruksgymnasiet Sötåsen i sin studie. I studien framkommer hur komplext det är för lärarna att identifiera vilket yrkeskunnande eleverna tar med från den simulatorstödda undervisningen till autentiska körsituationer.