Bild på en mamma och hennes två barn.

Ny barnomsorgstaxa från 1 januari 2024

Från och med 1 januari 2024 höjs taxan för barnomsorg.

Inkomsttaket höjs till 56 250 kr vilket innebär att högsta avgiften som ska betalas varje månad kommer att höjas. Avgiftsnivåerna för maxtaxan höjs enligt tabeller nedan:

Förskolebarn

                                

Procent av 
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 3,0 % 1 688
Barn två 2,0 % 1 125
Barn tre 1,0 % 563

 

Skolbarn 

Plats under
terminer och lov

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 2,0 % 1 125
Barn två 1,0 % 563
Barn tre 1,0 % 563

 

Plats under lov
och studiedagar   

Procent av
bruttoinkomst

Högsta avgift
kr/mån

Barn ett 1,0 % 563
Barn två 0,5 % 282
Barn tre 0,5 % 282