Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 23/1 2023

Sammanfattning från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 23/1 2023

Flytt av förskoleverksamhet – Hästhoven/Grimman flyttar till Björkebackens nybyggda förskola

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att flytta verksamheten vid Hästhoven/Grimmans förskola till Björkebackens förskola från och med 2023-04-11. Björkebacken är en nybyggd förskola med plats för 180 barn, vilket möjliggör att Hästhoven och Grimman får plats på samma ställe och att det därtill finns plats för ytterligare fler barn framöver.

- Eftersom Skövde växer behöver antalet förskoleplatser utökas och genom att flytta samman dessa verksamheter möjliggör vi för att fler barn kan få en plats i Skövde, säger Marianne Gustafson (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Medarbetare som idag arbetar på Hästhoven/Grimmans förskola kommer ges möjlighet att fortsätta sin anställning vid Björkebackens förskola.

Kontakt

Marianne Gustafson (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

0731-529477