Bild på pojke.

Skolval till förskoleklass

Skolvalet till förskoleklassen är öppet 25 oktober till 14 november.

När ditt barn börjar förskoleklass måste du som förälder välja skola.

Alla sexåringar som ska börja förskoleklass får information hemskickad samt inbjudan till informationsmöten på respektive skola, se under "Dokument".

Du som vårdnadshavare måste göra ett aktivt skolval oavsett om ditt barn önskar gå på fristående eller kommunal grundskola. Valet gör du via vår e-tjänst för förskola och skola, se "E-tjänster". Valperioden är öppen 2021-10-25 - 2021-11-14. 

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda logga in i e-tjänsten för att göra ett fullständigt skolval.

Om du som vårdnadshavare inte gör ett aktivt skolval kommer ditt barn placeras på den till folkbokförd adress närmaste skola med kvarvarande ledig plats. 

Läs mer om skolvalet samt vilka regler som gäller under rubriken "Välja skola".