Bild på kockar i ett kök.

Matsedelsplanering

En grund för en näringsriktig och varierad måltid.

Varje kök bestämmer själv sin matsedel utifrån de förutsättningar, krav och önskemål som finns. Måltidsavdelningen har en matsedelsgrupp som tar fram ett matsedelsförslag. Gruppen består av kockar från förskolor och skolor samt en enhetsschef.

Matsedeln fungerar som ett stöd för tillagningsköken i den egna planeringen. Vid planerandet av matsedeln utgår man bland annat från de riktlinjer som finns hos Livsmedelsverket och andra myndigheter.