Personer vid dator

Aktuellt

 


Om Vuxenutbildning Skövde

Vår verksamhet präglas av flexibilitet. Vi erbjuder utbildning på alla nivåer med utgångspunkt i varje individens behov och förutsättningar för att studera.

Här finns vi

Vi finns på två adresser. I "Gamla läroverket" på Wennerbergs Gata 2 hittar du vår reception som hjälper dig med frågor som rör hela Vuxenutbildningen. I huset återfinns också våra teoretiska kurser på grundläggande- och gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare. I G-huset återfinns delar av  Skövde Yrkeshögskola. 

Vår reception på Wennerbergs Gata 2 har följande öppettider;

Måndagar   08:00-16:00
Tisdagar      08:00-16:00
Onsdagar    08:00-16:00
Torsdagar   08:00-16:00
Fredagar     08:00-13:00
Stängt mellan 09:00-09:30 alla dagar

Avvikande öppettider
Onsdag 15 juni STÄNGT
Fredag 17 juni stänger vi klockan 12:00
Torsdag 30 juni stänger vi klockan 12:00
Fredag 1 juli STÄNGT

Sommarstängt
Receptionen har stängt från fredagen den 8 juli till och med fredagen den 29 juli. Under denna period når du oss genom Kontaktcenter Kontaktcenter (skovde.se)

Måndagen den 1 augusti återgår vi till våra ordinarie öppettider. 

Byggnader

Wennerbergs Gata

Trängenområdet och Regementsgatan 7 finns delar av administrationen, gymnasial yrkesutbildning i form av vård- och omsorgsutbildning, vår lärlingsutbildning och stora delar av Skövde Yrkeshögskola.

Byggnader

Regementsgatan

Vi på Vuxenutbildning Skövde

Vi är många som har Vuxenutbildning Skövde som arbetsplats - cirka 2500 elever och 100 personal. Vi är en kreativ arbetsplats med fokus på flexibel och individanpassad undervisning för vuxna.

Vår verksamhet

Vuxenutbildning Skövdes verksamhet ska förmedla kunskaper och stödja elever och studeranden så att de kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen hos oss ska också kunna främja den personliga utvecklingen och möjliggöra fortsatta studier. Vår verksamhet omfattar komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare, komvux på gymnasial nivå - både teoretiska kurser och praktiska yrkesutbildningar, komvux som särskild utbildning samt en lång rad utbildningar och kurser på yrkeshögskolenivå.

Du ser hela vårt utbud här

Skövde kommun är huvudman

Vuxenutbildning Skövde är en del av Skövde kommun. Kommunstyrelsen är vår politiska nämnd. Vuxenutbildning Skövde ingår i en avdelning tillsammans med kommunens två arbetsmarknadsenheter.

Du kan läsa mer om den politiska organisationen här

Läs mer om Skövde kommuns organisation & styrning

Skolledning

Vuxenutbildningens ledning består av:

Lisbet Sjödin
Administrativ chef Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)

Frida Eliasson
Rektor med ansvar för svenska för invandrare och samhällsorientering för nyanlända

Anders Liedholm
Rektor med ansvar för teoretisk utbildning på grundläggande och gymnasial nivå och Lärvux

Johan Lindell
Rektor med ansvar för gymnasial yrkesutbildning

Mikael Hultberg

Enhetschef med ansvar för Skövde Yrkeshögskola

Johan Strömberg
Avdelningschef för Avdelning Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (AVA)

Du når skolledningen genom Kontaktcenter 
Kontakta oss (skovde.se)

Skolledning   

Våra styrdokument

Du som är intresserad av att veta mer om vuxenutbildningen och våra styrdokument kan läsa mer  här

Du som är intresserad av att veta mer om eftergymnasial utbildning på yrkeshögskolenivå kan läsa mer  om yrkeshögskolan som utbildningsform, och aktuella styrdokument, genom Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida här


Arbeta hos oss

Det är utvecklande att arbeta som lärare inom vuxenutbildning! Lärarna, som är indelade i arbetslag, bedriver närundervisning av grupper på plats i klassrum, ger fjärrundervisning (där lärare och är åtskilda i rum men inte i tid) respektive genomför distansutbildning (där lärare och elev/er är åtskilda i både tid och rum). Det finns också varianter som innebär en kombination av ovanstående.

Våra eventuellt lediga tjänster hittar du här
Läs mer om ledig jobb i Skövde kommun här

Är du intresserad av att söka vikariat på Vuxenutbildningen?
Du kan lämna en intresseanmälan här