Demensspecialiserad undersköterska

Ansökan öppnar 7 februari


Lärare YH Demensspec usk

"Vidareutbildning inom demensområdet kommer att ge dig ett fördjupat förhållningssätt för att möta personen med demenssjukdom på allra bästa sätt! Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens vård och omsorg för personen med demenssjukdom."

Annelie Svensson och Annetthe Dahlberg
Lärare, YH Demensspecialiserad undersköterska
 

 

  


 

Kurser i utbildningen

Poäng  

Demenssjukdomar 20
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60
LIA - Personcentrerad vård och omsorg inom demensområdet 20
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 40
Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20
Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20
Examensarbete inom demensområdet 20


Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


 Din kompetens är efterfrågad av arbetslivet

En yrkeshögskoleexamen inom området gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva, bland annat i utbildningens ledningsgrupp där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagemang gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

Bild på LG Ordförande"I Lidköping byggs Villa Videbeck, ett Demenscentrum (klart 2023) och där satsas mycket på kompetens. Vi önskar rekrytera fler undersköterskor med Demensspecialiserad YH-utbildning. Vi ser att en Demensspecialiserad undersköterska ska utifrån en helhetssyn vara en reflekterande praktiker. De främsta uppgifterna är att vara en förebild, lära ut, förmelda kunskap, utveckla och sprida ett personcentrerat och situationsanpassat förhållningssätt som stödjer den enskildes delaktigehet och självständighet. Det är viktigt att fler utbildas till Demensspecialiserade undersköterskor."

Susanne Sandén, demenssammordnare och enhetschef Lidköpings kommun samt ordförande i lednignsgruppen för YH-Demensspecialiserad undersköterska.


Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg

Skövde Yrkeshögskola har bedrivit utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helhetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Skövde Yrkeshögskolas utbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statistiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, på samtliga frågor hamnar svaren på över NKI 75 d.v.s. mycket nöjd.

Tidigare studerande"YH-utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har gett mig fördjupande kunskaper om demenssjukdomar, vilket gör att jag har fått större förståelse och ett bättre arbetssätt med personer med demenssjukdom. Jag har även blivit ett stort stöd i vardagslivet för den demenssjuke, den anhörige men också för mina kollegor. Jag jobbar mer utifrån personcentrerad vård och omsorg samt har nu ett salutogent förhållningssätt. Jag älskar mitt jobb och ingen dag är sig lik! Att jobba inom demensvården kräver stort tålamod och respekt för varje individ. Fler borde läsa denna utbildning!"

Admira Suljanovic, Studerande 2016-2018

 


Här kan du läsa mer om studerandes erfarenheter av utbildningen.

Läser mer om Kajsa och Lisa i artiklen på länken här.

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Du ska vara aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. 

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

LIA - lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling.

Vilka förkunskaper behöver du?

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2, eller motsvarande.
- Arbetslivserfarenhet: minst två års arbetslivserfarenhet från arbete inom vård och omsorg omfattande minst halvtid, eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Utbildningslängd och studietakt

200 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på halvfart (50%)

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Studiefinansiering 

Utbildningen berättigar till CSN.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats (Lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer. 

Studiestart 

29 augusti 2022

Sista ansökan

8 maj

Ansökan

Ansökan öppnar 7 februari - Klicka här för att påbörja en ansökan.