Bild på man

Medicinsk sekreterare

Ansökan öppnar 7 februari

Bli en viktig och efterfrågad resurs i hälso- och sjukvården!

Nio av tio får jobb efter utbildningen och efterfrågan på medicinska sekreterare är mycket stor i hela landet. Som medicinsk sekreterare/vårdadministratör får du ett mycket varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat av medicinsk dokumentation, registrering av statistikuppgifter, kassa- och receptionsarbete, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

Utbildningen ger dig gedigna kunskaper för ett serviceyrke i vårdens administration. Efter utbildningen ska du kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården och ha en hög IT-kompetens. Du blir en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa kvaliteten i vården!

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningen har hög kvalitet

Myndigheten för yrkeshögskolan har nyligen genomlyst hela utbildningen vid en stor och regelbunden kvalitetsgranskning. Myndigheten fattade 2019-02-15 följande beslut efter avslutad granskning: "Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har hög kvalitet."

Kurser i utbildningen Poäng
Anatomi och sjukdomslära 30
Arbetspsykologi och yrkesetik 20
Examensarbete 25
Hälsoinformatik för medicinsk sekreterare 25
Datorkunskap och IT 15
Kommunikation och informationsutformning 35
Kvalitetsutveckling 20
Lärande i arbete 1 25
Lärande i arbete 2 25
Lärande i arbete 3 30
Lärande i arbete 4 30
Medicinsk dokumentation och klassifikation 60
Medicinsk engelska 15
Medicinsk terminologi 20
Vårdjuridik och organisation samt ekonomi 25

 


Vilka förkunskaper behöver du

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G/3 i Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B eller motsvarande
- Lägst betyget E/G/3 i Engelska 6/B eller motsvarande

Särskilt prov

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska. Provet omfattar olika delar som korresponderar mot de kunskaper och färdigheter i svenska språket som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.

Urval

Om antalet sökande  är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg och särskilt prov i svenska.

Lärande i arbete

Cirka en tredjedel av utbildningstiden utgörs av LIA-kurser. LIA är lärande i arbete förlagt till arbetsplatser. Du tilldelas din LIA-placering av utbildningsanordnaren.

Studietakt

400 yrkeshögskolepoäng, fyra terminer på helfart (100%)

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad

Kostnader

Du står själv för kostnader till och från LIA-platser samt kostnader för litteratur.

Studiestart

29 augusti

Sista ansökningsdag

8 maj

Att ansöka

Ansökan öppnar 7 februari - Klicka här för att påbörja din ansökan.