Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Ansökan öppnar 7 februari

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Den specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom akutsjukvården!


Lärare YH AkutEn specialistutbildning inom akutsjukvård kommer att ge dig fördjupad kunskap och kompetens inom yrkesområdet. Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens akutsjukvård. Den alltmer specialiserade vården kräver ökad kunskap och kompetens hos undersköterskan inom akutsjukvården. Vi som ansvarar för utbildningen är lärarna Kristina Elf och Helene Hillarsdotter samt utbildningsledare Annetthe Dahlberg.
Välkommen med din ansökan!

 


Utbildningen pågår under två år på halvfart per distans och ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete. I utbildningen ingår åtta närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Övrig undervisning sker digitalt via lärplattform.

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20 gör det lätt att ta sig till Skövde i samband med närträffar.


 ”Inom akutblocket välkomnar vi specialistutbildning inom akutsjukvård, behovet av specialiserade undersköterskor är stort. Vården blir allt mer komplex och ställer med det högre krav på våra medarbetares kompetens. Som specialistutbildad undersköterska kommer man arbeta allra närmast patienten och med de fördjupade kunskaper utbildningen erbjuder höjer vi kompetensen i flera led, vilket kommer påverka såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö positivt. Med specialistutbildade undersköterskor kommer vi ett steg närmare den uppgiftsväxling som planeras i organisationen.”
Ingela Johansson, Enhetschef Akuten, Skaraborgs Sjukhus

”Utifrån Skaraborgs Sjukhus kompetensförsörjningsplaner framgår det tydligt ett behov av specialistutbildade undersköterskor. Behovet finns framförallt utifrån den kompetensväxling/uppgiftsväxling som ska genomföras mellan framförallt sjuksköterskor/undersköterskor. Kompetensväxling/uppgiftsväxling i kombination med den allt mer specialiserade vården kräver ökad kompetens hos undersköterskan.”
Inger Levin, HR-strateg kompetensförsörjning Skaraborgs Sjukhus


 

Arbetslivets kompetenskrav

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med Västra Götalandsregionen, för att motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheterna. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

1. ge personcentrerad vård inom akutsjukvården
2. tillämpa etiskt resonemang utifrån patienten inom akutsjukvård kopplat till styrdokument och diskrimineringsgrunder på fördjupad nivå.
3. att tillämpa förståelsen för diskrimineringsgrundernas betydelse hos patienter inom akutsjukvården för att nå ett personcentrerat arbetssätt på fördjupad nivå.
4. att tillämpa handledning via komplexa omvårdnadssituationer på fördjupad nivå.
5. att tolka akuta symtom och göra kliniska bedömningar samt att göra kliniska bedömningar vid förändringar i patientens tillstånd på fördjupad nivå.
6. tillämpa personcentrerad vård i mötet med patienter inom medicinsk akutsjukvård och infektion på fördjupad nivå.
7. tillämpa personcentrerad vård i mötet med patienter inom kirurgisk akutsjukvård på  för djupad nivå.
8. tillämpa medicinsk teknik inom akutsjukvården inom vanligt förekommande områden på fördjupad nivå.
9. identifiera, förebygga och åtgärda vanligt förekommande patientsäkerhetsrisker.
10. tillämpa kunskaper kring journalhantering och dokumentation kopplat till styrdokument och etiska frågeställningar på fördjupad nivå.
11. att systematiskt och självständigt genomföra ett examensarbete med fokus på patientsäkerhet inom akutsjukvården. 

Kurser i utbildningen Poäng   
Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård 30
Kommunikation, bemötande och handledning i vården       20
Medicinsk akutsjukvård 35
Medicinsk teknik och farmakologi 20
Kirurgisk akutsjukvård 35
Patientsäkerhet och dokumentation 20
Lärande i arbete - LIA 20
Examensarbete inom akutsjukvård 20

 


 

Vilka förkunskaper behöver du?
- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%), eller motsvarande.

Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50%, fyra terminer

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via lärplattform. Du förväntas vara en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. 

Webbaserad utbildning
Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. 

LIA - lärande i arbete
I utbildningen finns en LIA-kurs (lärande i arbete), där du under åtta veckor på halvfart genomför en LIA-placering förlagd till akutsjukvården. Du tilldelas din LIA-placering av utbildningsanordnaren. Du erbjuds en LIA-placering på Skaraborgs sjukhus eller primärvård. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen eller till andra orter under förutsättning att det går att ordna.

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde samt kostnader för resor i samband med LIA-placeringen (lärande i arbetet). Kostnader för litteratur tillkommer. 

Kursstart
29 Augusti 2022

Sista ansökan
8 maj

Att ansöka
Ansökan öppnar 7 februari - Klicka här för att påbörja din ansökan.