Specialistundersköterska inom  äldreomsorg

Ansökan öppnar 7 februari

Specialistundersköterska inom  äldreomsorg - Ett framtidsyrke för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen!
Specialistutbildadundersköterska inom  äldreomsorg är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet och efter utbildningen kommer din kompetens efterfrågas och vara viktig för det kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom äldreomsorgen.

Representant från utbildningens ledningsgrupp

"Äldrespecialiserade undersköterskor är jätteviktiga i arbetet för att utveckla äldreomsorgen och möta framtidens behov! Därför har vi i Lidköpings kommun inrättat särskilda tjänster för rollen."
Gunilla Larsson, utvecklingsledare Lidköpings kommun

 

 


Utbildningen är en distansutbildning som pågår under två år på halvfart och ger yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår tio närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar en eller två dagar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Övrig undervisning sker virtuellt via lärplattform.

Efter utbildningen kommer du ha fördjupade kunskaper inom gerontologi, geriatrik, palliativ vårdfilosofi och välfärdsteknologi, kompetens i ledarskap och handledning samt i kommunikation och samtal. Under utbildningen kommer du att genomföra ett examensarbete. Följande kurser ingår i utbildningen: 

Kurser i utbildningen   Poäng   
Hälsa och ohälsa hos äldre personer 50
Psykisk ohälsa och beroendeproblematik 15
Demens och kognitiv svikt 30
Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 15
Palliativ vårdfilosofi 15
Välfärdsteknologi 15
Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt 25
Lärande i arbetslivet 15
Examensarbete 20


Upplägget av utbildningen skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.

 


Vad kan utbildningen leda till?
Mona Bengtsson, undersköterska i Stenungsunds kommun, sökte utbildningen för att få större möjligheter att påverka i sin yrkesroll. Halvvägs in i distansutbildningen har hon nu redan fått en tjänst som Omsorgshandledare i Stenungsunds kommun.

Tidigare arbetade Mona inom den palliativa vården och hade en önskan om att bredare kunna påverka sitt arbete. När hon fick höra talas om möjligheten att utbilda sig till äldrespecialiserad undersköterska blev hon nyfiken – kombinationen av ämnesområden i utbildningen, såsom äldres hälsa och ohälsa, palliativ vård, kommunikation och välfärdsteknik, verkade passa väl ihop med hennes önskan. Redan under pågående utbildning har Mona nu fått en tjänst som Omsorgshandledare, ett arbete som bl.a. innebär att arbeta med kvalitetssäkring, handledning av kollegor, nyanställda och elever samt arbeta med avvikelser. Mona stormtrivs med det nya jobbet, som hon tack vare sin vidareutbildning fått möjligheten till!


Bild på Enhetschef Agneta Johansson

”Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stor och för att vi ska kunna behålla de vi har och locka fler så behövs flera olika utmaningar för de. En sådan kan vara att vidareutbilda sig inom sitt yrke, att gå en specialistutbildning”

 Agneta Johannson, Enhetschef, Skara kommun


 Studerande"Jag studerar för att jag älskar mitt arbete och vill vidareutvecklas. Jag är så tacksam till att vi undersköterskor äntligen får chansen att utbilda oss vidare! Jag tycker att mitt arbete är så viktigt och en stor önskan jag har är att undersköterskans roll ska få en högre status på arbetsmarknaden."

Anna Fröjd, studerande YH Äldrespecialiserad undersköterska 2018-2020

"Denna utbildning ger mig oerhört mycket kunskap som jag har användning för i mitt arbete. Alla som arbetar inom äldrevården borde gå denna utbildning då innehållet i kurserna bidrar till en personlig utveckling, vilket även gynnar målgruppen. All kunskap i utbildningen får mig att vilja vidareutveckla mig ytterligare."
Annelie Eriksson Ivarsson, studerande YH Äldrespecialiserad undersköterska 2018-2020


 

  
Hälsning från Mohammad Kreidli, studerande på utbildningen 2019-2021


 

Vilka förkunskaper behöver du?
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50 %) eller motsvarande. 


Yrkeshögskolepoäng
200

Studieform
Distans

Studietakt
Deltid 50 %, fyra terminer

LIA - lärande i arbete
Utbildningen innehåller LIA

Antal platser
35

Urval
Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Examen
Yrkeshögskoleexamen 

Studieform
Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt tio närträffar. Varje närträff omfattar en eller två dagar i följd och innehåller exempelvis föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Du är en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Skövde Yrkeshögskola är beläget centralt i Skövde med gångavstånd till buss- och tågstationen Resecentrum. Skövdes placering mitt i Skaraborg utmed Västra Stambanan och nära E20 gör det lätt för studerande från olika delar av landet att ta sig till Skövde i samband med närträffar.

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med mikrofon, hörlurar och internet.

Studiefinansiering
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN. 

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde. Kostnader för litteratur tillkommer.  

Kursstart
29 Augusti

Sista ansökan
8 maj

Att ansöka
Ansökan öppnar 7 februari - Klicka här för att påbörja din ansökan.

Kontakta oss
UtbildningsledareHar du frågor kring utbildningen?
Kontakta utbildningsledare Kristina Samuelsson
0500-49 77 28
kristina.samuelsson@skovde.se