Bild byggledare

Bygg- och anläggningsledare

Ansökan öppnar 7 februari

I bygg- och anläggningsbranschen i hela Sverige (inklusive Skaraborg) finns en mycket stor efterfrågan på kompetent personal till pågående och kommande projekt. Bygg- och anläggningsledaren är en mycket viktig arbetsledande tjänstemannaroll på byggarbetsplatsen.

Bygg och anläggningsledaren har en central roll i att säkerställa att arbetet förflyter enligt plan, på ett kvalitets- och arbetsmiljösäkert sätt, inom givna kostnads- och tidsramar. Att utbilda sig till Bygg- och anläggningsledare inom yrkeshögskolan (YH) innebär förutsättningar att kombinera teori och praktik.

Utbildningen innehåller utöver de mer teoretiska skolförlagda delarna också LIA-kurser (lärande i arbete) på en arbetsplats. På LIA-platsen omsätts teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Skolans nära samarbete med branschen gör att utbildningen innehåller det som krävs för att verka i yrkesrollen och blir anställningsbar i rollen direkt efter avslutad utbildning.

Arbetslivets kompetenskrav

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med den lokala bygg- och anläggningsbranschen i Skaraborg, för att motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheterna. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt kunna leda verksamheten mot uppsatta projektmål
 • Känna till olika ledarskapsteorier och fungera  som en ledare på byggarbetsplatsen
 • Kunskap om förståelse för lagar/avtal/regler/bestämmelser som rör byggprocessens olika skeden
 • Kunskap om ritningslära och konstruktion
 • Kunskaper om mätteknik och geoteknik
 • Förståelse för produktionsekonomi - kunna upprätta kalkyler och utföra ekonomiska beräkningar
 • Produktions- och tidsplanering - kunna planera och leda arbetet på ett effektivt sätt
 • Arbetsmiljöansvar - kunna leda systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Förmåga att arbeta med system för kvalitetssäkring
 • Kunna nyttja digitala verktyg för att effektivisera arbetsflöden och optimera produktionen.
   
Kurser i utbildningen Poäng   
Anläggningsteknik och infrastruktur 30
Byggfysik 50
Byggprocessen 25
Digitalisering i byggbranschen 20
Examensarbete 30
Hållbarhet i byggbranschen 30
Juridik i byggbranschen 25
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 25
Ledarskap 1 20
Ledarskap 2 25
Lärande i arbete - LIA 1 25
Lärande i arbete - LIA 2 30
Produktionsekonomi 1 35
Produktionsekonomi 2 30

________________________________________________________________

Bild på Maria Skog, Byn”Det råder stor glädje hos oss i byggbranschen att denna utbildning nu  beviljats och startar  hösten 2021! Efterfrågan på Bygg- och anläggningsledare är mycket stor, branschen har stor tillväxt och vi behöver många nyutbildade arbetsledare i flera år framöver med tanke på hur många byggprojekt som är planerade att ske  i Skaraborg.

 Vår del av landet är region i tillväxt, så vi behöver fler välutbildade Bygg- och anläggningsledare. Vi är mycket glada att få en utbildning lokalt här i Skaraborg! Efter utbildningen kan man söka arbete både hos oss entreprenörer, men även hos våra byggherrar.” 

Maria Skoog

Verksamhetschef Byggföretagen Skaraborg
_________________________________________________________________________

Vilka förkunskaper behöver du

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande

och

- Yrkeserfarenhet eller godkänd gymnasieutbildning från något av de angivna programmen enligt en av nedanstående punkter:

 • Minst 2 års teknisk yrkeserfarenhet från bygg, anläggning, fastighetsteknik, el-och energiteknik, industri eller motsvarande på omfattande minst halvtid (50%). 


eller

 • Minst 2 års yrkeserfarenhet från arbetsledande ställning i annan bransch omfattande minst halvtid (50%). 


eller

 • Godkänd utbildning från gymnasieskolans byggprogram, naturvetenskapsprogram eller teknikprogram.

 
För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett intyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat. Det skall även framgå i ditt intyg att ditt arbete varit antingen inom teknisk yrkeserfarenhet eller inom arbetsledande ställning.

Yrkeshögskolepoäng

400

Studieform

Utbildningen är en bunden heltidsutbildning under två år (fyra terminer). Utbildningen är schemalagd cirka 20 timmar i veckan på plats i Skövde (under LIA är du heltid på en arbetsplats, se nedan).

LIA - lärande i arbete

I utbildningen finns två LIA-kurser (lärande i arbete), där du genomför LIA-placeringar förlagda till bygg- och anläggningsbranschen. LIA 1 innebär 5 veckor (heltid) på en arbetsplats. LIA 2 innebär 6 veckor (heltid) på en arbetsplats. Du tilldelas din LIA av Skövde Yrkeshögskola. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Studietakt

100%

Antal platser

20

Urval

Om antalet sökande är fler än platserna på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad teknisk arbetslivserfarenhet eller arbetsledande ställning.

Varje halvt års yrkesarbete upp till (omfattande minst halvtid eller motsvarande, 50%) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas 1.0 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 6 poäng det vill säga tre år utöver de två år som krävs för behörighet.

Kostnader

Du står själv för kostnader i samband med eventuella resor till och från LIA-platser samt kostnader för litteratur.

CSN

Utbildningen är CSN-berättigad

Kurstart

29 Augusti 2022

Sista ansökan

8 maj

För att söka

Ansökan öppnar 7 februari - Klicka här för att påbörja din ansökan

Samarbete

Följande arbetsgivare och organisationer har deltagit i arbetet att till Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om att starta upp utbildningen;
AB Bostäder i Lidköping.
AB Skövdebostäder,
AGE Arkitekter AB,
Anläggningsgruppen,
Artigs Bygg AB,
Asplunds Bygg AB,
B&L Lund AB,
Brixly (tidigare Erlandsson Bygg),
Götenehus AB,
Jättadalen Fastighet AB,
MVB Astor Bygg AB,
NCC Sverige AB,
PEAB i Sverige AB,
Skanska HUS,
SKARAB,
Skeppsviken Bygg i Skövde AB,
Skövde kommun,
Stenmarks Bygg Skaraborg AB,
Stiftelsen Skaraborgs Byggmästareförening,
Sveriges Byggindustrier Skaraborg och
Vara Entreprenad AB.

 Bild på kvinnlig byggledareBild på kvinnlig byggledare