Specialistundersköterska inom äldreomsorg

  200 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (4 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 7 maj.    Kursstart: 28 augusti 2023.
  Ansökan öppnar: 20 februari.
   
  Folder   Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Ett framtidsyrke för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen!

Specialistundersköterska inom äldreomsorg är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet och efter utbildningen kommer din kompetens efterfrågas och vara viktig för det kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom äldreomsorgen. 


Representant från utbildningens ledningsgrupp

"Specialistutbildade undersköterskor är jätteviktiga i arbetet för att utveckla äldreomsorgen och möta framtidens behov! Därför har vi i Lidköpings kommun inrättat särskilda tjänster för rollen."
Gunilla Larsson, utvecklingsledare Lidköpings kommun

 

 


Vad kan utbildningen leda till?

Mona Bengtsson, undersköterska i Stenungsunds kommun, sökte utbildningen för att få större möjligheter att påverka i sin yrkesroll. Halvvägs in i distansutbildningen har hon nu redan fått en tjänst som Omsorgshandledare i Stenungsunds kommun.

Tidigare arbetade Mona inom den palliativa vården och hade en önskan om att bredare kunna påverka sitt arbete. När hon fick höra talas om möjligheten att utbilda sig till äldrespecialiserad undersköterska blev hon nyfiken – kombinationen av ämnesområden i utbildningen, såsom äldres hälsa och ohälsa, palliativ vård, kommunikation och välfärdsteknik, verkade passa väl ihop med hennes önskan. Redan under pågående utbildning har Mona nu fått en tjänst som Omsorgshandledare, ett arbete som bl.a. innebär att arbeta med kvalitetssäkring, handledning av kollegor, nyanställda och elever samt arbeta med avvikelser. Mona stormtrivs med det nya jobbet, som hon tack vare sin vidareutbildning fått möjligheten till!


Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen   Poäng  
Hälsa och ohälsa hos äldre personer 50
Psykisk ohälsa och beroendeproblematik 15
Demens och kognitiv svikt 30
Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 15
Palliativ vårdfilosofi 15
Välfärdsteknologi 15
Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt 25
Lärande i arbetslivet 15
Examensarbete 20


 Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Under utbildningen har du sex veckor LIA-praktik på halvfart.


Bild på Enhetschef Agneta Johansson

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stor och för att vi ska kunna behålla de vi har och locka fler så behövs flera olika utmaningar för de. En sådan kan vara att vidareutbilda sig inom sitt yrke, att gå en specialistutbildning.

Agneta Johansson, Enhetschef, Skara kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp 


Studieform

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under två år på halvfart och ger yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår tio närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar en eller två dagar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. Du behöver ha tillgång till dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet för att kunna ta del av undervisningen och lämna in uppgifter. Utbildningens upplägg skapar möjligheter att kombinera studier med arbete. 


 Hälsning från Mohammad Kreidli, studerande på utbildningen 2019-2021


Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola.
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50 %) eller motsvarande. 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats (Lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00