Bild byggledare

Bygg- och anläggningsledare

  400 yrkeshögskolepoäng.            100% studietakt, bunden.
  20 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: -   Kursstart: Ingen kursstart HT-23
  Ansökan är stängd.
   
  Folder    Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Bygg- och anläggningsledarprogrammet startar tyvärr inte hösten 2022 då inte tillräckligt många har sökt. 

I bygg- och anläggningsbranschen i hela Sverige (inklusive Skaraborg) finns en mycket stor efterfrågan på kompetent personal till pågående och kommande projekt. Bygg- och anläggningsledaren är en mycket viktig arbetsledande tjänstemannaroll på byggarbetsplatsen.

Bygg och anläggningsledaren har en central roll i att säkerställa att arbetet förflyter enligt plan, på ett kvalitets- och arbetsmiljösäkert sätt, inom givna kostnads- och tidsramar. Att utbilda sig till Bygg- och anläggningsledare inom yrkeshögskolan (YH) innebär förutsättningar att kombinera teori och praktik.

Utbildningen innehåller utöver de mer teoretiska skolförlagda delarna också LIA-kurser (lärande i arbete) på en arbetsplats. På LIA-platsen omsätts teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Skolans nära samarbete med branschen gör att utbildningen innehåller det som krävs för att verka i yrkesrollen och blir anställningsbar i rollen direkt efter avslutad utbildning.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med den lokala bygg- och anläggningsbranschen i Skaraborg, för att motsvara de kompetenskrav som finns i verksamheterna. 


 Se filmen med Fredrik Fransson, före detta YH-studerande


 

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen Poäng   
Anläggningsteknik och infrastruktur 30
Byggfysik 50
Byggprocessen 25
Digitalisering i byggbranschen 20
Examensarbete 30
Hållbarhet i byggbranschen 30
Juridik i byggbranschen 25
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 25
Ledarskap 1 20
Ledarskap 2 25
Lärande i arbete - LIA 1 25
Lärande i arbete - LIA 2 30
Produktionsekonomi 1 35
Produktionsekonomi 2 30

 


 

Bild på Maria Skog, Byn”Det råder stor glädje hos oss i byggbranschen att denna utbildning nu  beviljats och startar  hösten 2020! Efterfrågan på Bygg- och anläggningsledare är mycket stor, branschen har stor tillväxt och vi behöver många nyutbildade arbetsledare i flera år framöver med tanke på hur många byggprojekt som är planerade att ske  i Skaraborg.

 Vår del av landet är region i tillväxt, så vi behöver fler välutbildade Bygg- och anläggningsledare. Vi är mycket glada att få en utbildning lokalt här i Skaraborg! Efter utbildningen kan man söka arbete både hos oss entreprenörer, men även hos våra byggherrar.” - Maria Skoog, Verksamhetschef Byggföretagen i Skaraborg


Vilka förkunskaper behöver du

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Matematik 2a/2b/2c eller motsvarande (Hör av dig till Studivägledare om du saknar Matematik 2.) 

och

  • Yrkeserfarenhet eller godkänd gymnasieutbildning från något av de angivna programmen enligt en av nedanstående punkter:
    • Minst 2 års teknisk yrkeserfarenhet från bygg, anläggning, fastighetsteknik, el-och energiteknik, industri eller motsvarande på omfattande minst halvtid (50%). 

eller

    • Minst 2 års yrkeserfarenhet från arbetsledande ställning i annan bransch omfattande minst halvtid (50%). 

eller

    • Godkänd utbildning från gymnasieskolans byggprogram, naturvetenskapsprogram eller teknikprogram.

 
För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett intyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat. Det skall även framgå i ditt intyg att ditt arbete varit antingen inom teknisk yrkeserfarenhet eller inom arbetsledande ställning.

Studieform

Utbildningen är en bunden heltidsutbildning under två år (fyra terminer). Utbildningen är schemalagd cirka 20 timmar i veckan på plats i Skövde (under LIA är du heltid på en arbetsplats, se nedan).

LIA ger dig praktiska färdigheter

I utbildningen finns två LIA-kurser (lärande i arbete), där du genomför LIA-placeringar förlagda till bygg- och anläggningsbranschen. LIA 1 innebär 5 veckor (heltid) på en arbetsplats. LIA 2 innebär 6 veckor (heltid) på en arbetsplats. Du tilldelas din LIA av Skövde Yrkeshögskola. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen.

Kostnader

Du står själv för ev. kostnader för resor i samband med LIA (Lärande  arbete) och studiebesök. Litteraturkostnader tillkommer. 

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Klas Hedenberg
Klas Hedenberg
Klas.Hedenberg@skovde.se
Kontaktcenter: 0500-49 80 00