Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom

  40 yrkeshögskolepoäng.                25% studietakt, distans, 230828 – 240329        
  18 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 6 augusti.   Kursstart: 28 augusti 2023.
  Ansökan är öppen
  Utbildningen ger ett utbildningsbevis.
  För dig som är antagen   Information om start

Du har nu möjlighet att söka kursen Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska. Kursen genomförs på tom plats och startar den 28 augusti med sista ansökan den 6 augusti.

Kursen ger fördjupade kunskaper om miljön och hemmets betydelse för ett värdigt liv och
välbefinnande för personen med demenssjukdom. Du får också fördjupade kunskaper om
miljöns betydelse vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). I kursen lär du dig att tillämpa personcentrerad vård och omsorg utifrån ett funktionsbevarande förhållningssätt samt hur en tydliggörande miljö kan anpassas till personer med demenssjukdom. Kursen ger dig också kunskap om välfärdsteknologins användbarhet inom demensområdet.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med tre närträffar. Dessa sker den 5/9, 14/11 samt 30/1. Närträffarna genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 230828 – 240329.

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara
aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff.
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

  Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00