Palliativ vårdfilosofi

  15 yrkeshögskolepoäng.                25% studietakt, distans, 230828 – 231117        
  7 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 6 augusti.   Kursstart: 28 augusti 2023.
  Ansökan är öppen
  Utbildningen ger ett utbildningsbevis.
  För dig som är antagen   Information om start

Du har nu möjlighet att söka kursen Palliativ vårdfilosofi som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg. Kursen genomförs på tom plats och startar den 28 augusti med sista ansökan den 6 augusti.

Kursen ger dig specialiserade kunskaper i palliativ vårdfilosofi. Du lär dig hur du tillämpar palliativ vårdfilosofi utifrån livshistoria, kultur och socialt sammanhang samt hur du kan ge stöd och vägledning utifrån nationella riktlinjer och kvalitetsregister.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med en närträff den 7/9. Närträffen genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 230828 – 231117

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara
aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff.
Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

  Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00