Praktisk juridik inom social omsorg

  15 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt, distans, 221219-230127  
  6 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 4 december.   Kursstart: 19 december 2022.
  Ansökan är öppen.
  Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 
  För dig som är antagen   Information om start

Du som har erfarenhet av arbete med stöd till människor med funktionsnedsättning har nu möjlighet att söka en kortare utbildning. Kursen Praktisk juridik inom social omsorg är en del av den nationellt likvärdiga kursplanen för Stödpedagogutbildningen (MYHFS2019:1) vilket ger dig möjlighet att tillgodoräkna den om du senare vill studera till stödpedagog.

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart (50%) och distans, med digitala träffar. Den första sker i anslutning till utbildningens start måndagen den 19 december kl. 9 - 12. Övrig undervisning bedrivs via vår lärplattform med handledning, chattdiskussion, digitala föreläsningar, redovisningar mm. Eftersom utbildningen är webbaserad behöver du ha tillgång till en dator med kamera och mikrofon samt stabil internetuppkoppling.

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Hälsopedagogik
  • Specialpedagogik 1 och 2
  • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • Yrkeshögskolepoäng: 15

 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Anne Kruse
Anne Kruse
Anne.Kruse@skovde.se
Kontaktcenter: 0500-49 80 00