Covid-19

Information om coronaviruset och covid-19

Skövde kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen Västra Götaland och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Sedan vecka 33 har verksamheterna successivt öppnat upp för närundervisning på plats. Inför öppnandet har verksamheterna gjort anpassningar i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter men med striktare begräsningar utifrån regionala rekommendationer, för att stoppa smittspridning av covid-19. Mer information kommer och ges direkt till nuvarande och blivande elever/studerande.

Läs mer om rekommendationer gällande Coronaviruset i Skövde kommun här