Klagomål

Information om våra rutiner för klagomål

Om du som elev/studerande anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du;

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare med klagomålet. Kursansvarig lärare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig. 

  • Om du inte är nöjd med de åtgärder kursansvarig lärare vidtagit kan du vända dig till din rektor. Du når rektor genomt Kontaktcenter. Rektor utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.

  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via Kontaktcenter Kontakta oss (skovde.se). Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

Gäller klagomålet kursansvarig lärares agerande utreder ansvarig rektor klagomålet. Gäller klagomålet rektors agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.