Provanmälan

Du som är elev hos oss bokar din provtid här

Innan du bokar prov vänligen läs igenom vilka regler/instruktioner som gäller vid digitala prov samt prov på skolan;

Läs instruktioner för digitala prov här                       

Provdag         Provtid
Tisdagar          09:00                                          
Onsdagar        17:00                  
Torsdagar       13:00                                         

Läs instruktioner för att skriva prov på skolan här

Provdag           Provtid
Tisdagar            16:30
Onsdagar          12:30
Fredagar            09:00

Anmäl dig till prov här   Du blir ombedd att logga in till ditt Microsoft Office-konto (samma inloggning som Vklass)

När du bokar ditt prov, får du ett bekräftelsemail. Där får du också möjlighet att avboka och omboka ditt prov. Har du några andra problem, skicka mail till SMSprovvux@skovde.se


När du ska skriva prov hos oss så tänk på följande;

1. Kom i tid, ta med legitimation

Du ska vara på plats senast 10 minuter före start. Drop-in-tid gäller inte för något ämne. Medtag alltid legitimation till provet, visa även på ditt digitala prov i ZOOM. 

2. Under provtid

Under pågående prov ska du följa skrivvaktens anvisningar.

  • Väskor och ytterkläder placeras längst fram i salen.
  • Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och förvaras i medhavd väska hos skrivvakten.
  • I skrivsalen ska det vara tyst efter det att skrivvakten börjar dela ut proven. Samtal eller annan kommunikation mellan elever är då inte tillåten.
  • Är din skrivningstid begränsad skall detta framgå av anteckning på provets förstasida.

3. Hjälpmedel

Till skrivsalen måste du ta med ditt skrivmaterial (pennor, sudd, linjal och dylikt). Skrivvakten ger dig kladd- och skrivningspapper. Annat papper får inte användas.

Vilka hjälpmedel som är tillåtna ska stå angivet på provformuläret. Det kan till exempel vara ordbok eller miniräknare. Anteckningar får inte finnas i hjälpmedlen.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefonen som miniräknare.

4. Fusk

Vid upptäckt fusk kommer du att avvisas från provtillfället och din lärare informeras.
Provet kommer inte att utgöra underlag för betygssättning.

5. Utrymning

Vid utrymning ska allt tentamensmaterial lämnas på skrivplatsen. Samtliga tenterande och skrivvakter ska lämna lokalen och bege sig till anvisad plats enligt gällande utrymningsregler.