Värdegrund

Information om vår värdegrund

Hos Vuxenutbildning Skövde har alla rätt att studera oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller ålder.

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Vuxenutbildningen värdegrund utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Hos Vuxenutbildning Skövde är alla olika som individer men har samma rättigheter och värde!

  • Vuxenutbildning Skövde ska vara fritt från diskriminering, trakasserier och kränkningar.
  • Varje individ ska känna sig trygg, respekterad och uppmärksammad i skolan.
  • Alla elever och all personal ska ha god kännedom om värdegrundsfrågor och arbeta aktivt efter likabehandlingsplanen.