VVS-montör

En VVS-montör arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Det är inte bara i bostäder en VVS-montör arbetar utan även i sjukhus, affärshus, kontor och andra byggnader.

Om utbildningen/kursen

Som VVS-montör kan du arbeta med service, med ombyggnad och på nybygge. Om du jobbar med service har du en servicebil med de verktyg och delar som du behöver för att kunna utföra jobbet. En VVS-montör som jobbar med service är oftast ensam på arbetsplatsen, till skillnad från de VVS-montörer som jobbar på ett bygge.

Förutom att montera rör installerar en VVS-montör värmepumpar och elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och det som ingår i ett badrum som toalett, badkar och handfat.

Läs mer om utbildningen här

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

För att få avlägga branchprov krävs att du har godkänt i de yrkeskurser som ingår i utbildningen till VVS-montör samt godkänt i följande kurser;

  • Engelska 5 eller engelska A 
  • Matematik 1 eller matematik A 
  • Svenska 1, svenska som andraspråk 1 eller svenska A, svenska som andraspråk A


Kurserna i engelska, matematik och svenska ingår inte i utbildningen. Dessa kan vid behov läsas före eller efter utbildningen till VVS-montör.

Du skall även ha arbetat det antal timmar som krävs på ett företag som är medlemmar i VVS-föreningen eller som har hängavtal VVS med Byggnads. Läs mer på VVSYN.SE 

Här hittar du studieplanen för VVS-montör
 

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka  48 veckor

Studieform

Det ingår arbetplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Du kommer att göra minst 15% av utbildningstiden som APL.

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningsstart/kursstart

7 februari 2022

Ansökan

Öppen mellan 15 oktober - 15 november

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.