Information om våra rutiner för klagomål

För oss inom Skövde Yrkeshögskola är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar och utveckling av våra utbildningar. Om du som studerande anser att skolan inte tillhandahåller eller fullgör det skolan enligt lag och förordning är skyldig att göra, vill vi gärna veta det.

Har du har klagomål på utbildningen ska du:

  • I första hand vända dig till kursansvarig lärare eller utbildningens utbildningsledare med klagomålet. Kursansvarig lärare/utbildningsledare utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits kan du vända dig till enhetschef. Du når enhetschefen genom Skövde kommuns Kontaktcenter. Enhetschef utreder klagomålet och vidtar nödvändiga åtgärder samt kontaktar dig.
  • Förslag, synpunkter och klagomål kan också lämnas via "Kontakta oss". Ange vilken utbildning du går samt vad ärendet gäller.

 

Gäller klagomålet kursansvarig lärares eller utbildningsledarens agerande utreder ansvarig enhetschef klagomålet. Gäller klagomålet enhetschefens agerande är det sektorschefen som utreder.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.