Kort utbildning - Leda och handleda, 20 Yh-poäng

Öppet för efteransökan till 19 augusti.

Du har nu möjlighet att söka en kortare utbildningen i Leda och handleda som är en del av vår yrkeshögskoleutbildning Äldrespecialiserad undersköterska. Utbildningen startar den 23 augusti med sista ansökan den 31/5.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om ledarskap och handledning inom vård och om-sorg som du lär dig använda och tillämpa för att leda, handleda och stödja vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga.  

Vilka förkunskaper behöver du
– 
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
–  Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande
–  Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande

Yrkeshögskolepoäng
20

Studietakt
Deltid, ca 25%

Studieform
Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med två närträffar. Dessa sker den 26/8 samt 1/12. Med anledning av rådande pandemi kommer den inledande närträffen att genomföras digitalt och besked kommer att ges om närträff två när utbildningen startar.  Närträffarna innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan träffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform, diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Möjligheter till handledning via lärplattformen finns

Antal platser
14

Kurstid
210823 - 211210

Sista ansökningsdag
31 maj - Öppet för efteransökan till 19 augusti

För att ansöka
Klicka här för att påbörja en efteransökan