Till dig som är antagen

Välkommen till kort utbildning - Palliativ vårdfilosofi

Utbildningen startar 23 augusti och vi träffas första gången i en digital närträff den 25 augusti. Du hittar mer information  i  "Välkommen till Palliativ vårdfilosofi" som finns under dokument på denna sida.

I det häftet hittar du även annan vikitg information om kursen.

Studietid:  210823 - 211210

Välkommen!