Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och yrkeshögskoleutbildningen ambulanssjukvårdare

Utbildningsstart/upprop
Datum: måndagen den 23 augusti 2021 (vecka 34)
Tid: kl. 09.00
Lokal: Ambulansstationen Skövde, Gruvgatan 2, lokal Tranan

Utbildningslokaler
Utbildningen kommer i huvudsak att bedrivas i följande fastigheter;
- Vuxenutbildningen Skövde, Regementsgatan 7, Skövde
- Ambulansstationen Skövde, Gruvgatan 2, Skövde
- Utbildningen kan bedrivas på annan ort!

Studerandeparkering:
- Observera anvisade parkeringsplatser på Gruvgatan 2.
- Skolan saknar studerandeparkering vid Regementsgatan, vi hänvisar till närliggande gator (observera datumparkering).

I lokalen vid ambulansstationen/skolan finns tillgång till kylskåp och mikrovågsugn för medhavd mat.

Passerkort till ovanstående lokal kommer att erhållas i början av terminen, ni som redan har tjänste - ID från VG-region ber vi er ta med detta tisdagen 24/8.

Covid - 19
På grund av covid-19 kan en eller flera av de inplanerade lektionerna komma att hållas på di-stans. I det fall det blir aktuellt, får du mer information om det längre fram. Men de angivna datumen och tiderna gäller.

Uppdatering av information
Skolans hemsida kommer att uppdateras flera gånger under vecka 33.

Viktig information angående körkortstillstånd!
Körkortsutbildning för C1-körkort påbörjas redan under vecka 35. Då behöver du ha ett körkortstillstånd. Du som antagits och tackat ja till utbildningen ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkort. Ansökan görs hos Transportstyrelsen. Ansökan om körkortstill-stånd ska göras mycket skyndsamt då det är långa handläggningstider.

Du som redan har C1/C-körkort.
Vi behöver veta detta för att planera C1-körkortsutbildningen. Vänligen meddela detta genom att mejla och bifoga en bild på ditt körkort innan utbildningsstart till anneli.s.larsson@skovde.se

Terminstider samt poäng för eventuell ansökan om studiemedel:
210823 - 220114 Poäng för CSN – 100 yrkeshögskolepoäng
220117 - 220610 Poäng för CSN – 100 yrkeshögskolepoäng

LIA-perioder
LIA 1: v. 47-50, 2021
LIA 2: v. 14-21, 2022

Utbildningen startar med följande tre kurser:
- Akutsjukvård
- Arbetsmiljö och ergonomi
- Fordonskunskap och körteknik

Förbered dig genom att repetera grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi innan utbildningen startar, utbildning bedrivs med ett högt tempo periodvis!

Preliminärt ramschema för utbildningens första vecka (v. 34.)

Måndag 23/8
Kl. 09:00-11:30 Uppstart Välkommen till Yrkeshögskolan Skövde , Ambulansstationen Gruvgatan 2, Skövde
Kl. 11:30-12:30 Lunch (medtag lunch)
Kl. 12:30 -15:30 Intro kursen Fordon och körteknik enligt kursguide

Tisdag 24/8
Kl. 08.30-11:30 Samling Billingebadet, Skövde. Medtag körkort, Fystest och samarbetsövningar (Information, vägbeskrivning och karta)
Kl. 11:30-12:30 Lunch (Lunch serveras, men medtag fika till för- och eftermiddag.)
Kl. 12:30-15:30 Fystest och samarbetsövningar 

Onsdag 25/8
Kl. 08:00-10:00 Intro C1, Söderkulla Trafikskola, Ambulansstationen, Gruvgatan 2, Skövde
Kl. 10:00-17:00 B-kortskörning, Speeddating

Torsdag 26/8
Självstudiedag med fokus på teori till körkortsutbildningen (bok och inlogg till e-läromedel till körkortsteorin delas ut tidigare i veckan)

Fredag 27/8
Självstudiedag med fokus på teori till körkortsutbildningen
Under utbildningens första vecka ska sekretessförbindelse signeras

Preliminärt ramschema för veckorna 34-47.
Observera att annat schema gäller för vecka 34 – se ovan!
Reservation för förändringar!

Måndagar kl. 08:30 – 15:30
Tisdagar kl. 08:30 – 15:30
Onsdagar kl. 08:30 – 15:30
Torsdagar kl. 08:30 – 14:30 (ojämn vecka på plats - jämn vecka självstudier)
Fredagar Självstudier

  • Observera att ramschemat är preliminärt. Det förekommer moment i utbildningen på andra tider tex vissa fredagar ex. körlektioner för C1-körkort, olika typer av övningar, föreläsningar och studiebesök.
  • Andra tider gäller också under LIA.
  • Vissa delar och moment av undervisningen bedrivs på annan ort än Skövde. Den studerande står då själv för eventuella kostnader.
  • Utbildningen är heltidsstudier med 20 timmar platsbunden undervisning och 20 timmar egen inläsning per vecka.
  • Utbildningstillfällen kan ges på annan ort. 


Litteraturlista
Hösten 2021
Suserud, B-O, Lundberg Lars (red.) 2016. Prehospital akutsjukvård. andra upplagan. Stockholm: Liber AB. ISBN 978-47-11474-0
Wikström, J. 2018. Akutsjukvård, Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. 3:e upplagan red. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 9789144115771
Behandlingsriktlinjer Nationella riktlinjer för Ambulanssjukvården 170501 FLISA

https://www.s112.se/wp-content/uploads/2018/05/SLAS-behandlingsriktlinjer-Vuxen-och-barn-20180102-2.pdf

Bok och webb för utbildning för C1-körkort (tillhandahålles av utbildningen, inget som de studerande ska ordna på egen hand)

Kompendier, länkar tillkommer - meddelas löpande, även litteratur för VT -22.

Lärare i utbildningen:
- Thomas Karlsson
- Anneli Larsson
- Gästföreläsare

Utbildningsledare
Anneli Larsson
Anneli.s.larsson@skovde.se
0703-448383

Thomas Karlsson
Thomas.karlsson@skovde.se
0734-606102

Studievägledare (även ev. CSN-frågor)
Joakim Wetterskog
joakim.wetterskog@skovde.se
0500-497706

Kontakt fram till och med vecka 33
Vuxenutbildning Skövde reception
vuxenutbildning@skovde.se
0500-497700

Varmt Välkommen!