Bild på Hertig Johans torg och Rådhuset

Värdefull bebyggelse

Vårt kulturarv har stor betydelse för vår framtids miljö och för social sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen.

Vad menas med kulturmiljö?
Det kan vara olika företeelser som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer samt helhetsmiljöer som speglar vår historia.

Kort kan man säga att kulturarvet/kulturmiljön har två mycket viktiga funktioner:
-som livsmiljöskapare
-som identitetsbyggare

Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i kommunen - en sorts kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt!