Anmälan

Nästan alla åtgärder som berör en byggnads inre kräver att du gör en anmälan. Allt från att ändra en bärande vägg, installera en braskamin till åtgärder som påverkar planlösning eller kan påverka brandskyddet. Det krävs anmälan för vissa rivningsåtgärder.

Det är du som byggherre som ska lämnar in en anmälan till kommunen där fastigheten ligger. En anmälningspliktig åtgärd innebär att en kontrollansvarig ska redovisas (i de flesta fall), kontrollplan tas fram, och ett tekniskt samråd ska hållas. Allt är nödvändigt för att vi ska kunna besluta om ett startbesked, som är ett måste för att du ska få påbörja en åtgärd.

Då behöver du anmälan

Rivning av en byggnad. Undantag är rivning av byggnader som inte behöver bygglov, exempelvis friggebodar och vissa komplementbyggnader.

Att bygga ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.

Ändring av en byggnads bärande konstruktion (exempelvis håltagning i en bärande vägg).

En betydande förändring i en byggnads planlösning (som exempelvis påverkar tillgängligheten).

En installation eller betydande ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader.

En installation eller betydande ändring av en anläggning för vatten och avlopp (exempelvis byggen och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa).

En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).

Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.

 E-tjänster för anmälan attefall och eldstad

Blankett för anmälan hittar du här.