Bygglovsprocess

Klicka på + för att läsa mera om varje steg.

Förberedelser innan du ansöker om bygglov

Ansökan

Handläggning

Beslut

Tekniskt samråd

Startbesked

Under byggtiden

Slutsamråd

Slutbesked

Vill du överklaga bygglovsnämndens beslut? Gör så här