Vindkraftsplan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

vindkraft

Vindkraftsplan

Skövde vindkraftsplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Vindkraftsplanen antogt av kommunfullmäktige den 21 juni 2010 och vann laga kraft den 19 juli 2010.

Du hittar vindkraftplanen, kartor och andra dokument i högerkanten. Planen och kartorna ligger även i högupplöst format.