Godkända planprogram

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Godkända planprogram

Godkända planprogram inom Skövde kommun

I Skövde stad, Skultorp och Stöpens tätort finns det planprogram som visar flera utbyggnadsetapper av bostäder och verksamhetsområden.

Syftet med ett planprogram är att utreda och undersöka förutsättningar och visioner för det område man vill bebygga. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Följande planprogram finns för flera utbyggnadsetapper: