Planprogram för Hentorp Södra

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Planprogram för Hentorp Södra

Planprogrammets syfte är att pröva ny bebyggelse för seniorboende, villatomter, samt rad-/grupphus inom park och naturmark i södra Hentorp.

Programområdet omfattar ca 9,5 ha och är beläget i södra Hentorp, öster om Gröna vägen. Området gränsar i norr och väster till Gröna vägen och bostadsbebyggelsen längs Göktytestigen, Tornugglevägen och Berguvsvägen, i öster av bostadsbebyggelsen längs Karl Dahlins väg, Karl Eks väg och Juristvägen. I söder ingår bussgatan mellan Heneporten och spårviddshindret vid Gröna vägens ände.
Byggnadsnämnden godkände 2011-05-05 planprogrammet som underlag för upprättande av detaljplan inom området.