Planprogram för Björkebacken i Stöpen

Till höger under Tjänster & Information hittar du de handlingar som tillhör ärendet.

Område nummer ett är detaljplanelagt.