Planprogram för område Hasselbacken

Till höger under Tjänster & Information hittar du de handlingar som tillhör ärendet.

Område nummer ett och två är detaljplanelagda.