Planutställningar huvudmannaskap

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Planutställningar huvudmannaskap

Här får du information om vilka planer som är under samråd respektive granskning.

Här kan du se planutställningar och handlingar som tillhör detaljplaner för övertagande av huvudmannaskap. Under rubriken Planprocessen kan du läsa mer om hur hela planprocessen går till.
 
Just nu är följande planer under utställning och finns här med sina handlingar: