Planutställningar huvudmannaskap

Här får du information om vilka planer som är under samråd respektive granskning.

Här kan du se planutställningar och handlingar som tillhör detaljplaner för övertagande av huvudmannaskap. Under rubriken Planprocessen kan du läsa mer om hur hela planprocessen går till.
 
Just nu är följande planer under utställning och finns här med sina handlingar: