Ritningsarkiv

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ritningsarkiv

Här finns Byggnadsnämndens digitala Ritningsarkiv för allmänheten. Här kan du hämta bygglovhandlingar direkt utan kostnad.

I byggnadsnämndens digitala ritningsarkiv finns över 200 000 bygglovsritningar från 1850–2013. Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter.

Så här gör du

När du söker i Ritningsarkivet måste du veta din fastighetsbeteckning. Din fastighetsbeteckning hittar du på Skövdekartan. Sök via din adress.