Bostadsbyggandet fortsatt starkt!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bostadsbyggandet fortsatt starkt!

Den positiva tillväxten i Skövde har tagit riktig fart de senaste åren och bostadsbyggnationen är fortsatt hög under årets första månader. Det visar den rapport som sektor samhällsbyggnad sammanställt.

Rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av bostadsplanering och byggande i Skövde kommun under perioden januari-april 2017. Läs hela rapporten här.