Hertig Johans torg - forts. ombygnation

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ombyggnationen av Hertig Johans torg fortsätter

På måndag den 6 augusti återupptar vi ombyggnationen av Hertig Johans torg efter semestern. Delar av torget kommer att spärras av. Det kommer att grävas och vissa planteringar kommer att behöva tas bort i samband med detta.