Tomtmark i Skövde kommun sökes

Vi söker nu efter enskilt belägna fastigheter med max 20 minuters resväg till Skövde.

Vid olika tillfällen behöver vi som kommun köpa mark (fastigheter) för att möjliggöra utveckling, för att bevara värden eller för att tillgodose egna verksamhetsbehov. Allt är av intresse, oavsett om det gäller ödehus, mark, en större gård för avstyckning eller något annat.

Har du något tips eller äger en passande fastighet? Kontakta mark- och exploateringsenheten via kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00.