Nu är Skövdes största miljösatsning invigd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Block 4

Nu är Skövdes största miljösatsning invigd

Under torsdagen invigdes Skövdes största miljösatsning – Block 4 på Skövde Värmeverk. Block 4 är ett nytt biokraftvärmeverk som kommer värma upp många fastigheter och hushåll i Skövde kommun med hållbar energi, gjord på spillmaterial från skogsindustrin.

Block 4 kommer att kunna producera värme som motsvarande uppvärmning av 18 000 lägenheter och el till 2 500 villor. Pannan i det nya biokraftvärmeverket kommer huvudsakligen att eldas med material som blivit över vid skogsavverkningar, till exempel toppar, granar och liknande trärester.

Mångmiljonsatsning 

Investeringen i den nya kraftvärmepannan är omkring 375 miljoner kronor. Genom
denna investering bidrar energiproduktionen i Skövde Värmeverk med minskad klimatpåverkan motsvarande 140 000 ton koldioxid.

Baylan talade på invigningen

I samband med invigningen var energiminister Ibrahim Baylan på plats och invigningstalade. Investeringen av Block 4  går helt i linje med Skövde kommuns vision om att vara en hållbar stad och kommun år 2025.