Pilotprojekt inom städrobotar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Pilotprojekt inom städrobotar

Skövde kommun har startat ett pilotprojekt för att utvärdera framtida användning av städrobotar. Att använda städrobotar innebär många fördelar.

Lokalvården kan med robotarnas hjälp bli mer flexibel, produktiv och kostnadseffektiv eftersom de kan städa närsomhelst på dygnet och utgör en billig extra resurs för ej planerade ytor. De minskar miljöbelastningen genom en mycket lägre vattenförbrukning samtidigt som de levererar samma kvalité som traditionella maskiner. De förbättrar också arbetmiljön för lokalvårdarna och underlättar monoton städning av större ytor.

Se hur roboten ser ut i arbete